Gall y Cwrs Adsefydlu Yfed a Gyrru (DDRC) gael effaith gadarnhaol ar unrhyw un a gollfarnir oherwydd yfed a gyrru, er gwaethaf parhau am 15 awr yn unig o ran hyd. Ac nid oes prawf neu asesiad i boeni amdano, dim pasio neu fethu arholiad. Mae gan DDRC ymagwedd anffurfiol a hamddenol tuag at ddysgu ac mae gan bob hyfforddwr sy’n arwain y cwrs ddealltwriaeth o’ch sefyllfa a sut mae’n effeithio ar eich bywyd.

gwaharddiad hyd gostyngiad
12 mis hyd at 3 mis
16 mis hyd at 4 mis
24 mis hyd at 6 mis
36 mis hyd at 9 mis

Wrth gwrs, mae’r gostyngiad yn eich gwaharddiad gyrru y byddwch yn ei dderbyn o ganlyniad i fynychu’n golygu y gall eich bywyd bob dydd ddychwelyd i’r arfer hyd yn oed yn gyflymach. Gall hyn dim ond bod yn beth da, felly trefnwch eich cwrs heddiw.