Ynglŷn â’r IAM RoadSmart

Y Sefydliad Modurwyr Uwch (IAM RoadSmart) yw prif elusen diogelwch ffyrdd annibynnol y DU. Rydym yn credu’n angerddol y gellir gwneud ein ffyrdd yn lle diogelach trwy wella safonau gyrru a reidio’r  bobl sy’n eu defnyddio ac rydym yn annog yr holl ddefnyddwyr ffyrdd i ymddwyn yn fwy cyfrifol a diogel.

Gyda dros  50 mlynedd o brofiad, angerdd a mewnwelediad, mae’r IAM mewn sefyllfa dda i helpu i wella sgiliau a dealltwriaeth gyrwyr, reidwyr a beicwyr yn y DU trwy raglenni ymarferol ynghylch gyrru a reidio, cyrsiau, seminarau ac asesiadau ar-lein.

Yn ogystal â chael oddeutu 100,000 o aelodau cyfredol a chyflenwi mwy na 400,000 o Brofion Gyrru Uwch ers 1956, mae’r IAM RoadSmart yn elwa o rwydwaith o fwy na 200 o grwpiau IAM lleol. Mae’r “fyddin” wych hon o wirfoddolwyr sy’n angerddol am ddiogelwch ffyrdd yn caniatáu i’r IAM gyflenwi oddeutu 7,000 o Brofion Uwch bob blwyddyn! Mae’n bosibl eich bod yn gwybod am rywun sy’n aelod neu sydd wedi gwneud y Prawf Uwch?

Hefyd rydym yn anelu at hysbysu penderfynwyr a’r llywodraeth a dylanwadu arnynt er mwyn sicrhau bod diogelwch ffyrdd yn aros fel pwnc perthnasol ac yn derbyn y ffocws a buddsoddiad sydd eu hangen arno.

Sefydlwyd Academi Ailhyfforddi  IAM RoadSmart (DRA IAM RoadSmart) i ddarparu i yrwyr ddarparwr parchus o gyrsiau ar gyfer adsefydlu yfed a gyrru ac ymwybyddiaeth cyflymder. Rydym yn cydnabod yr angen i yrwyr sydd wedi derbyn gwaharddiad neu bwyntiau ar eu trwydded dderbyn cefnogaeth a chyngor er mwyn iddynt leihau’r siawns y byddant yn aildroseddu a derbyn collfarn arall.

Mae ein his-gwmni, Drive and Survive [Gyrru a Goroesi], IAM RoadSmart, yn hyrwyddo gwelliant i yrwyr galwedigaethol trwy gydol y gymuned fflyd/busnes. Mae hyn yn helpu cyflogwyr i gyflawni eu dyletswydd gofal i gyflogeion a hefyd yn helpu i leihau damweiniau ffordd wrth yrru  ar fusnes.